Fotók: Keppel Ákos
„Festészetének jellemzője a nagyon finoman oldott színfoltok használata. E foltok olykor egészen realisztikus tájillúziókat keltenek, máskor szürreális látomásokat ébresztenek, majd egészen elvont lírai absztrakttá válnak. Az egyes foltokon belül igen érzékeny, majdnem a nedves akvarellre jellemző színátmeneteket látunk. egy-egy képén kevés színt használ, az alaphangot a párás szürkék, kékek adják meg, a kompozíció fogódzópontjain pedig egy-egy élénk, meleg színfolt erősíti a képszerkezetet.”
Pogány Gábor művészettörténész
„Csavlek András bensőséges költői-festői eszközökkel él: általában csak egy-egy részletet ragad meg az egész történet megjelenítése helyett, és e részlet-motívum megidézésével utal az egészre, s a festőiségek kibontakoztatásával teremti meg műveinek dinamikus hatásvilágát. Nincsenek környezeti elemek, nincsenek ábrázolási kép-konvenciók, öntörvényű a képelemek egymáshoz kapcsolódása, felfűződése, képpé válása. a kompozíciókon mintha viaskodnának egymással a Krisztusra utaló elemek és a festői kifejezőeszközök: a foltok, a színek, a színátmenetek, a szertefoszló vagy egymásba olvadó, egymásban elmerülő körvonalak. Van olyan mű, amelyen konkrétan megjelennek az ismert részletek – a két széttárt kar, a félrebillent fej, a két, összesimuló lábfej –, van olyan munka, amelyen már csak jelzésszerűen, utalásszerűen vannak jelen a motívumok, és van olyan is, ahol már csak a festői gesztus, az indulatos ecsetnyom ereje és dinamikája őrzi, koncentrálja a drámai horderejű tartalmat. az egyik kompozíció az érlelődő feszültség, a másik a kirobbanó drámai csúcspont, a harmadik a megtörtént tragédia utáni belenyugvás, a negyedik a felszabadító megkönnyebbülés festői összegzése. És mindez kevés eszközzel, esetenként egyetlen színnel, máskor meg tartózkodó színvilággal megfestetten. Valóban, a pogány Gábor által meghatározott nagyon finom, oldott színfoltokkal előadott kompozíció által, előszüremlések és elmosódások által formálódik művé a bibliai jelenés, a bibliai emlékkép Csavlek András ecsetje alatt."
Wehner Tibor művészeti író