Fotók: Keppel Ákos
Székács Zoltán síkszerű, ám rétegzett táblaképein, a perspektivikus térhatásokat elkerülő vásznain és lemezein is arányos, kiegyensúlyozott, méltósággal teli és dekoratív felületek válaszolnak reliefszerű, domború felületekre, anyagterületek színterületekre, matériák matériákra, töredékek fragmentumokra, jelintimitások jel-egészre, elvont motívumok és szimbólumok absztrakt motívumokra, személyes írásjelek szubjektív hieroglifákra. S mindez az újszerűség és az archaizálás, a jelenben élés és a múltban tartózkodás, a frissesség és az öregbítés, az ösztönkiélés és a tudatos építkezés, az örökös motívumgyűjtés és a képzettársító automatizmus, az ősiség és a modernitás utáni hangulat jegyé ben történik.
Székács Zoltán festményei esetében olyan asszociatív szókapcsolatok jutnak eszünkbe, mint föld-fal-jel; pecsétidő-lenyomat; múlt-kapú-emlék; homok-mész-bitumen; vörös-zsákvászon-arany; írás-kézjegy-folt… és ezzel talán mindent elmondtunk műveiről…Vagy mégsem? Olyan erővel, lendülettel, energiával feltöltött festészetet művel, amelyből nem csak saját maga, de a néző lelke is táplálkozhat. Nyom- és jelhagyásaiban azért törekszik következetesen az egyszerűségre és a nagyvonalúságra, a tömörítésre és az összpontosításra, a sűrítésre és az érzékiségre, mert rájött arra, minél közvetlenebb, elsődlegesebb, áttételektől mentesebb egy gesztus, egy jel, egy ötlet, egy érzés, egy gondolat, annál jellemzőbb lesz az alkotójára.
részletek Novontny Tihamér tanulmányából
Back to Top