Fotók: Keppel Ákos
Amikor megszűnt a félelem
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére egy kiállítássorozat szervezésével és megrendezésével szeretnénk hozzájárulnia a közös ünnepléshez. Programunknak szimbolikus címet adtunk: Amikor megszűnt a félelem, utalva ezzel a Bibó István által leírt szavakra (Ahol megszűnik a félelem). E sorozat részét képezi a Mansfeld Péter Galériában megrendezett kiállításunk.
Különösen fontos ez a kiállítás, hiszen a galéria névadója mára az 1956-os forradalom, majd az azt követő kommunista terror emblematikus alakjává, egyik legismertebb mártírjává vált. Minden egykori hazáját szerető és védő szabadságharcosra, a megtorlás minden áldozatára emlékeztessen bennünket Mansfeld Péter neve és fiatal hősiessége. Kiállításunk részvevői azok a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező kollégák, akik eddigi munkásságukkal hitet tettek hagyományaink tisztelete mellett, ugyanakkor a mai kor szemléletének, technikai elvárásainak az alkalmazásával bizonyítják kortárs
felfogásukat. Többféle műfajban és technikával készítik műveiket. Más-más eszköz- és anyaghasználat alkalmazásával mutatják meg a különböző stílusok, irányzatok erényeit. Ezek az eltérő habitusú és szemléletű művészek azonban minden esetben alapos szakmai ismeretekről és alkotásuk tárgya iránti alázatról tesznek bizonyosságot. Így jöhet létre az a nagyszerű műtárgy-együttes, amelyben az ellentétes irányok nem kioltják, hanem erősítik egymást. Az alkotó és a befogadó szellem találkozása eredményeként pedig létrejöhet az a pillanat, amikor elmerülünk bennük, befogadjuk őket.
Győrffy Sándor
Back to Top