Fotók: Keppel Ákos
Kossuth- és Prima Primissima-díjas keramikusművész
„Schrammel Imre kiforrott műveiben közvetlenül az alaktalan agyagtömbből indult ki. A legkülönbözőbb ráhatásokkal alakította: kézzel, keze ügyébe kerülő bármilyen szerszámmal, néha egész testével, néha a tűz kiszámíthatatlan szeszélyével. Látszólag együtt haladt így a modern kerámiaművészet uralkodó irányzatával, mely többé-kevésbé szabályosra korongozott vagy építgetett formákat rombol-roncsol, hasít, torzít, tép, lyuggat. Ezek a művek a meghasonlott ember magatartásának kövületei, ugyanis homlokegyenest más lelkiállapot kell a forma szokványos és precíz előkészítéséhez, mint brutális bontásához. Schrammel hasonló beavatkozásai azonban – akár gyengédek, akár erőszakosak voltak is – talán előfordultak ugyanazok a gesztusok –, mivel az alaktalan rögre irányultak, éppen a rombolással teremtettek formát. Műveiből ugyanakkor ki-kiérzett a beavatkozó ember kelletlensége, aki legszívesebben hozzá se nyúlna az agyaghoz, csak mozdulatlanul csodálná bármikori szépségét.
Schrammel újabb munkáival, előbb hasított, majd átlőtt hasábjaival, egy kicsit visszatért a modern kerámia fővonalába. Bár nála nincs ellentét a szabályos mértani alakzatok gondos megformálása és indulatos, feloldást kereső pusztítása között. Lövéssel átszakított formáinál a hasáb leszelése, a célzás és a ravasz meghúzása egységes, mérnöki vagy katonai pontosságú művelet. Világos és szervezett. lenyűgöző módon korunkbeli, annyira különbözik a népi fazekasságtól, mint az atomháború a lovagi tornától. A tudományos kísérlettel rokon: nem egy elképzelt belövést mintáz meg, hanem agyagba fogja a golyó röptét.”
Terebess Gábor író, műfordító, keramikus
„Schrammel Imre hatalmas életműve folyamatos, gyötrődő, kétkedő, kérdező, sohasem nyugvó párbeszéd a földdel, az agyaggal. Schrammel Imre világhírű. Forradalmár, újító, másképpen gondolkodó. Öntörvényű művész. Szinte mindig szembemegy a kánonokkal. a maiakkal is. Apostola, mániákusa, mestere, tudósa a szakmájának. a keramikusmesterségnek. a kerámia és a porcelán művészetének.”
Kernács Gabriella művészettörténész
(Schrammel Imre alkotásairól Szelényi Károly nagyításait ábrázolják a fényképek.)
Back to Top