Fotók: Keppel Ákos
CHICAGO BLUES
(részletek a katalógusomból)
A Blues lüktető vágy – öröm és bánat közt ingázó hangulat – a lélek rezdüléseinek vetülete – lázadó indulat – sűrített életérzés – hangok és színek ritmusvariációi: szívdobogás.
Chicago: a legamerikaibb metropolis. Esszenciája a szabadságnak és a korlátlan lehetőségeknek mindkét irányban. Több mint város: Cosmopolis! Amit építészetben itt találsz, korszerűség, nagystílűség, elegancia – sehol máshol nincs ehhez fogható.
Már az első találkozás alkalmával elementáris erővel ragadta meg képzeletemet az Elevated Train. Úgy gondoltam, ezt többékevésbé mindenki ismeri, legalábbis az itt játszódó gengszter filmek izgalmas autós üldözéseinek felvételeiről. Számomra a rozsdásodó, szegecselt acélszerkezet egymást tartó elemei különös jelentéstartalmat képesek kifejezni. Ha kellő elmélyültséggel nézem, egy idő elteltével a blues lüktetését kezdem érezni. Ez a felismerés annyira magával ragadott, hogy már-már rögeszmémmé vált, míg egy belső kényszer hatására belefogtam, hogy konzekvensen végigfotografáljam az egészet.
Álmatlanságomban jutott eszembe: meg kéne kísérelni egy technikai megoldást találni, minek segítségével saját kézjegyemet, illetve gesztusaimat vinném be a fényképeimbe. Arra gondoltam, hogy a gesztus is sokat árul el a személyiségről, ezért ha az én gesztusaim jelen vannak a képeimen, akkor azok az enyémek és ha sikerülne ezt külön-külön minden kép esetében megvalósítani, akkor ezek már egyedi, eredeti és megismételhetetlen alkotásoknak számítanak. Ezt azonnal ki akartam próbálni, tehát belehelyeztem a negatívot a nagyítógépbe, alátettem a fotópapírt és exponáltam, majd következett a találmányom próbája. Egy festőecsetet mártottam a hívóba, azzal aztán összefestettem a már exponált papírt. Természetesen ezek az ecsetmozdulatok kirajzolódtak a papíron, így a ráexponált kép csak ezeken a helyeken vált láthatóvá. Ezekből a stílusjegyekből is szeretnék valamit átmenteni az itt kiállított
képeimbe, azonban ezek nagyméretű olajfestmények, így többre nem törekedhettem, mint hogy felhasználjam a fotóval történt kísérleteim látvány-tanulságait.
Gyémánt László

Back to Top