Fotók: Keppel Ákos
Néhány gondolat munkáimról:
Ma, a dolgokat új, határtalan és mély módon tapasztaljuk, látjuk és kapcsoljuk egymáshoz.
Egyre kaotikusabb, komplex és szétdúlt a világ. Minden dolog kezdi megváltoztatni természetét és megjelenését, így az ember gyökeresen más élményt szerez a valóságról. Nyitott vagyok a jelenből érkező dolgokra is, amelyek meghaladják a megértésükre való képességünket. Az új viszonyok: a testtel, a fantáziával, a múló idővel, az élet és halál misztériumával az eddigiektől más irányba visznek. Lassan összeolvadnak a valóságos helyekről és a médiumokból szerzett tapasztalataink. Az emlékezés során fikció és valóság összefolyik.
Ezek ma alapvető motivációim, melyek meghatározó jelentőségűek munkáimban.
Az átláthatatlan sokrétűséget érzékelem mindenben, és igyekszem intuitív közelítéssel átfogó egységet találni a világban.
Munkáimban fontos szerepe van a figuralitásnak, bár a kompozíciókban nincs alá és fölérendelési viszony. Figurának, gesztusnak, tájnak ugyanaz a jelentősége. A képeken egyszerre van jelen személyesség és személytelen tárgyilagosság a részletek megformálásában, a „ leképezés” fizikai pontosságában.
Motívumaim között az emberi arc térképe, az arcnak testtől való leválása, önállósodása, táj és az arc felbontása, a kontextusból való kiemelés, új elrendezés, jelek keverése, személyes és talált gesztusok együttese szerepel. Gyakran használom a montázs szerű kompozíciót. Meghatározó és intenzív alapja festményeimnek az erős kolorit, esetenként a fehér vászon adta feszültség. Az új technikai eszközök nyújtotta lehetőségeket, csak mint inspirációs vizuális gondolkodási formákat használom. A festészeti hagyomány megőrzésével, klasszikusnak mondható eszközökkel dolgozom.
Mayer Berta festőművész
Back to Top