Fotók: Keppel Ákos
„A nyolcvanas évek elejétől egyre nagyobb igényt éreztem arra, hogy a színek közötti összefüggésekről ne csak tudósoknak, műszaki szakembereknek beszéljek, mondanivalómat ne csak egzaktul megfogalmazott matematikai formulákban rögzítsem, hanem látványosan, mindenki számára érthetően, a művészet nyelvén mondjam el. Mobilokat, objekteket készítettem, ismét táblaképeket kezdtem festeni és festek ma is, de ezeknél a szín már nemcsak a mondanivaló eszköze, hanem maga a mondanivaló. e képekkel a szín jelentőségéről szeretnék minél többet elmondani. Arról a jelenségről, amelyet a szemünkbe jutó sugárzó energia egy specifikus része, amit fénynek nevezünk, hoz létre. Mon - danivalóm a színélmények birodalmáról, Szín ország törvényeiről szól. e törvények a sugárzó energia és érzékelő mechanizmusok kölcsönhatásának eredményei. Nem egy véletlen, homogén, hanem egy véges, egyedi világot tükröznek, egy olyan uni versumot, amely nem szükségszerűen olyan, amilyen, hanem az Alkotó személyes indulatából jött létre. A Szín - országba való utazás nemcsak egy ismerős és mégis ismeretlen világba vezet, hanem az alkotással, sőt minden alkotó prototípusával, magával az Alkotóval ismertet meg.”
Részlet Nemcsics Antal:
Utazásaim Színországban című albumából
Back to Top