Fótók: Keppel Ákos
Kezdetben voltak a FÁK
„Az elsőt egy hónapon ke-resztül naponta többször is megnéztem. Arra vitt az utam, amikor a téglagyárba jártam dolgozni az egyik nyáron. Sokáig figyeltem – aztán egyszer megéreztem, megértettem. Tudtam, hogy jelent valamit. S aztán jött a többi. Így lettem „szerelmes” a fákba, őket nézve – és fény-képezve – nem is annyira formájuk ragadt meg, de a gon-dolatok, érzések, amelyeket a fák megfogalmaztak bennem. Nem akartam, de tudatlanul azt fényképeztem le, ami ben-nem volt.”
(részlet Móser Zoltán írásából)
„A fa, a gyökér, a törzs és a lomb oly mértékben metafori-kus valóságformák – más nézőpontból kifejezéstartalmak – hogy kísérletet sem érdemes tenni a megmagyarázásukra, ha csak nem kényszerül az ember valamilyen okból közhely gyárossá előlépni. S ne kényszerüljünk, ha lehet. A törzsben tekeredő évgyűrűkben, a gyökér homályos barlangjaiban, a szélbe rebbenő ágak riadásában általunk megismételhetet-len tudás és élettapasztalat rejtezik. A fotóművész az embe-rinek látszó titkok nyomába eredt fényképező masinájával. Egyszerű a dolgunk: kövessük őt!”
(részlet Zalán Tibor írásából)
LEVELEK
„A kiállításomon van egy fotó, amelynek Ötvenhatos levél címet adtam. Október volt, amikor találtam. Eső után egy sáros dombon léptem rá, a bejáratig a talpamon volt, csak akkor vettem észre, amikor le akartam törülni cipőmről a sarat. Lehajoltam, és amikor felemeltem a levelet, abban megláttam valamit. Hazavittem, lefényképeztem és kinagyí-tottam. Igen, ez az én ötvenhatom. Akkor 10 éves voltam, majdnem mindenre emlékszem, ami otthon a faluban tör-tént. A megtorlásra is.”
(részlet Móser Zoltán írásából)
Back to Top