Fotók: Keppel Ákos
"A geometrikus művészet számomra a művészi kifejezés szabadságát és lehetőségét adja. Minden kép egy-egy újabb kísérlet a tökéletesség megközelítésére. Festményeim az arányokkal, a színekkel, formákkal és a kompozíciós megoldásokkal, a szépség és a harmónia tengelyében születnek meg. Képeim, kvázi meditációs táblák a lét örök törvényei felett."
(Dévényi János Ars Poetica)
"Festményein elválasztatatlan egymástól a forma és a szín, a szín és a forma melyek egymáshoz rendelt elemeinek kölcsönhatásából szerveződik képi világa. A geometrikus alapformák, elsősorban a kör, a négyzet, a téglalap és a háromszög motívumok képezik alkotói látásmódjának formakincsét. A kompozíciók létrehozásakor a párhuzamosság és a rend, a vízszintes és a függőleges felépítettség, meghatározó képteremtő elvként van jelen festményeiben. A képi történések az alapszerkezethez képest folyamatosan változnak, létrehozva annak meghatározó karakterjegyeit. A kisebb-nagyobb elmozdulások, forgatások és metszések indítják el a képteremtő fantáziát, amely a végletes egyszerűségében találja meg öntörvényű fifejezési formáját. Ha egy képi ötlet felvetődik, vagy egy ábrázolási rendszer létrejön műveiben, azt különböző szín és formavariációkban képsorozatokban dolgozza fel. Ebben a gondolkodásmódban a színek viszonylatai tovább hatványozzák az intellektuális-kombinatív fantáziát, ami ennek a művészetnek a lényegét adja. Színvilágában benne van az alapszínek erős kontrasztja, és a fehér háttér előtt megjelenő tört színek visszafogott harmóniája is. A színek és formák finoman rétegzett térhatást keltenek, melyben a felületek egymás mellé kerülve, a lehűtött és felizzított színek együttesében jelennek meg. Kozmikus tér ez, melyet a festői eszközök kompozíciós törvényei uralnak. Műveit hallatlan műgonddal készíti el, homogén színformáit mediatív elmélyültséggel hozza létre. A felhasznált képi elemek, a művészi szabadság erőterében képesek egy sajátos világkép közvetítésére, az univerzum törvényeinek megjelenítésére."
(részlet, H. Szilasi Ágota művészettörténész beszédéből)
Back to Top