Fotók: Keppel Ákos
Bensőséges önvizsgálat
Ardey Edina 1993-tól az Óbudai Festőiskola növendéke, ahol Gyémánt László lesz a mestere. 1998-től Münchenben élt, portréfestéssel, kerámiafestéssel foglalkozott, tanított. Edina stílusa sajátos borongós tónusokkal teli figurális festészetet jelez. Jellemzően portrék, portrészerű beállítások álltak, állnak előttünk, melyek közül több önarckép. E munkáiról belső konfliktusok, feszültségek, töprengés, meditativitás árad a néző felé, borongós, melankolikus, de mindig poézissel teli felfogásban. Ábrázolt figurái nem cselekszenek, inkább gondolkodó személyek, valamiféle különös spiritualitás árad egyéniségükből, s a képekből. Gondolatilag is összetett vizuális világ érzékelődik. Ardey Edina zárkózott személyiségnek tűnik, akit azonban nem csak a festészet önkifejező ereje foglalkoztat, hanem maga az idő is. Régmúlt idők is megjelennek munkáin, például a fiatal Gyémánt László ábrázolásával. Tempus veritatis filia. Az idő az igazság leánya. Érthetőbben: idővel minden kiderül. Most például kiderült, hogy festő született. Nem a divatok szárnyán, nem hátszéllel, hanem szigorú – ezt is érezzük – önvizsgáló attitűddel. A festő önarcképei erről is szólnak: kétségekről, bizakodásról, bezárkózásról, nyitásról… Kiemelkedő mű együttese hármas önarcképe, amely szinte folyamatként mutatja be nekünk lelkiállapotainak változásait, a szomorútól, a tán rezignáltan át a bizakodóig. Tradicionális festészet az övé, s nem is véletlen, hogy visszanyúlik az európai hagyományokig, s jeles festői próbatétel Vermeer parafrázisaként megfestett önarcképe. Egyik önarcképén több ecsetet is tart a kezében, s a kép címe: „Melyiket válasszam?” festői (de minden értelemben!) költői kérdésére már korábban is azt a - tán megnyugtató – választ tudtam adni: bármelyik ecsetet válassza, csak fessen!
Ardey Edinának nincs könnyű dolga, mert egy műteremben fest Gyémánt Lászlóval, de mégiscsak könnyebb dolga van, mint másnak, mert kevés festő mondhatja el magáról, hogy egy rendkívüli festővel, ráadásul – egy Kossuth-díjassal – dolgozhat egy légtérben. Apropos légtér: együtt is utazhattak (repülhettek) ez év nyarán az Egyesült Államokba, s ez a tény önmagában semmiféle művészi szempontot nem jelent, de azt már igen, hogy Edina úti élményei nyomán világosodó színárnyalatú képe van születőben, mely jelzi kifinomult érzékenységét, világra figyelését. Ardey Edina önértékű festészete immár új jelensége a kortárs magyar festészetnek.”
Részletek Feledy Balázs tanulmányából
Back to Top